Mở cửa 8:00-17:30: Thứ 2 - Thứ 7

Tập trung giải quyết bài toán tối ưu chi phí cho khách hàng bằng việc kết nối thiết bị của nhiều hãng khác nhau trên thị trường, giúp cho nhiều người hơn có thể tiếp cận với các sản phẩm của nhà thông minh.

Sau Nhà thông minh chúng tôi mở rộng sang phát triển các sản phẩm của Nông nghiệp thông minh, công nghiệp thông minh.

Youtube Be Smart Facebook Be Smart Zalo Be Smart Messenger Be Smart Hotline Be Smart